جنوب غربی ایران

۱۰خرداد
محوطه‌ی باستانی تل چگاسفلی

محوطه‌ی باستانی تل چگاسفلی

بام نیوز: تل چگاسفلی در دهه ۱۹۷۰ میلادی توسط هیاتی به سرپرستی هانس نیسن از موسسه‌ی شرق شناسی دانشگاه شیکاگو شناسایی شد.