جنوب چین

۱۶شهریور
چین

چین

بام نیوز: چین با داشتن ۲۲٫۱۱۷ کیلومتر مربع مرز زمینی طولانیترین خط مرزی را در میان تمام کشورهای دنیا دارد.