جنگجو

۲۴فروردین
دیوار بزرگ چین

دیوار بزرگ چین

بام نیوز: دیوار بزرگ چین طولانی‌ترین و بزرگترین سازهٔ مهندسی تدافعی و نظامی از لحاظِ زمانِ ساخت در جهان است.