جنگل‌های نکا

۰۳تیر
۱۲۰ نفر از اعضای یک تور گردشگران در جنگل‌های نکا دستگیر شدند

۱۲۰ نفر از اعضای یک تور گردشگران در جنگل‌های نکا دستگیر شدند

انجمن پزشکی کوهستان ایران: رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: ۱۲۰نفر از اعضای یک تور گردشگری غیرمجاز که مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند بازداشت شدند.