جنگل بلوط

۱۹بهمن
تنگه کافرین ، ایلام  ‌

تنگه کافرین ، ایلام ‌

بام نیوز: تنگ کافرین در شمال شهر بدره در جاده ایلام به دره شهر قرار دارد.