جنگل حرا

۲۱بهمن
قشم جزیره ای با عجایب هفتگانه

قشم جزیره ای با عجایب هفتگانه

بام نیوز: جنگل حرا یکی از این عجایب هفتگانه بوده که در لیست عجایب هفتگانه قشم قرار دارد و به طلای سبز قشم نیز شهرت یافته و زیستگاه درختانی است.