جنگل زدایی

۱۱مرداد
جوامع محلی در خط مقدم جنگلبانی 

جوامع محلی در خط مقدم جنگلبانی 

بام نیوز: حفظ جنگل‌ها و منابع طبیعی برای تداوم زندگی روستایی حیاتی است.