جنگل های کوه سیاه

۳۱فروردین
کمبود نیروهای منابع طبیعی یکی از دلایل پیشروی آتش در کهکیلویه وبویراحمد است

کمبود نیروهای منابع طبیعی یکی از دلایل پیشروی آتش در کهکیلویه وبویراحمد است

بام نیوز: اما هنوز به طور کامل اطفا نشده است و در برخی نقاط همچنان می سوزد.او یکی از علت های این طولانی شدن را کمبود نیروهای منابع طبیعی ذکر کرد.