جنگل هزار جریب

۱۸آبان
جنگل هزار جریب

جنگل هزار جریب

بام نیوز: هزار جریب منطقه‌ ای است کوهستانی که در استان های مازندران و گلستان در شمال ایران واقع است.