جنگ نابرابر

۲۶فروردین
حیوان آزاری

حیوان آزاری

بام نیوز: برای اصلاح خود ابتدا نیاز داریم که ایرادها و عیب‌های خود را قبول کنیم.