جهان سواحلی

۲۷دی
امواج درخشان در ساحل نیوپورت بیچ کالیفرنیا

امواج درخشان در ساحل نیوپورت بیچ کالیفرنیا

بام نیوز: در جهان سواحلی وجود دارند که می درخشند و امواجی پر از ستاره با آنها بر خورد می کنند.