جوآنا دزیکوسکا

۲۳خرداد
توفان در کوه‌نوردی لهستان

توفان در کوه‌نوردی لهستان

بام نیوز: یكی از افسانه‌های كوه‌نوردی لهستان و جهان توفانی به راه انداخت که بعید است به این زودی فروکش کند.