جوآکیم یوهانسون

۱۳خرداد
ثبت رکورد چتربازی  در ۱۰۳ سالگی!

ثبت رکورد چتربازی در ۱۰۳ سالگی!

بام نیوز: «روت لارسون» زن ۱۰۳ ساله سوئدی موفق به ثبت رکورد مسن‌ترین چترباز شد!