جواد سلیمی

۲۰آبان
انفعال و سکوت فدراسیون ادامه دارد/ چرا سلیمی از کاراته جهان حذف شد؟
ورزشی:

انفعال و سکوت فدراسیون ادامه دارد/ چرا سلیمی از کاراته جهان حذف شد؟

بام نیوز: فدراسیون کاراته در قبال حذف نماینده ایران در فدراسیون جهانی و آسیایی سکوت کرده که ابهامات فراوانی را در پی داشته است.