جواد کاظمیان

۲۳بهمن
کریمی و کاظمیان مورد توجه اماراتی‌ها

کریمی و کاظمیان مورد توجه اماراتی‌ها

بام نیوز: عکس علی کریمی و جواد کاظمیان مورد توجه چند پیج توییتری فوتبال امارات قرار گرفته است.