جوان ۳۰ ساله

۱۹فروردین
امدادرسانی به جوان ۳۰ ساله در ارتفاعات شمال تهران

امدادرسانی به جوان ۳۰ ساله در ارتفاعات شمال تهران

انجمن پزشکی کوهستان: پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی وتثبیت فیزیکی ، مصدوم توسط عوامل امدادی پایگاه امدادونجات بین شهری قوچک به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد و عملیات درساعت ۱۵:۰۰به پایان رسید.