جواهرده

۱۷خرداد
آبشار زیبای صفارود / جواهرده رامسر

آبشار زیبای صفارود / جواهرده رامسر

بام نیوز: آبشار صفارود یا آبشار اول جواهرده در ۱۵ کیلومتری جنوب شهر رامسر و در مسیر جاده جواهرده قرار دارد.

۰۲خرداد
آبشار صفارود / جواهرده رامسر

آبشار صفارود / جواهرده رامسر

بام نیوز: آبشار صفارود یا آبشار اول جواهرده در ۱۵ کیلومتری جنوب شهر رامسر و در مسیر جاده جواهرده قرار دارد.