جواهرپور

۱۳اردیبهشت
برگزاری جلسات تجدید نظر کمیته انضباطی حادثه منجر به درگذشت زنده یاد مرتضی نادی

برگزاری جلسات تجدید نظر کمیته انضباطی حادثه منجر به درگذشت زنده یاد مرتضی نادی

بام نیوز: جلسات تجدید نظر کمیته انضباطی حادثه منجر به درگذشت زنده یاد مرتضی نادی مربی گرانقدر کوهنوردی برگزار شد.