جواهر پور

۲۷اردیبهشت
چه‌ کسی مسئول مرگ مرتضی نادی نیست/بخش سوم (شماره ۲۳)

چه‌ کسی مسئول مرگ مرتضی نادی نیست/بخش سوم (شماره ۲۳)

بام نیوز: نتیجه ای که از این سخنان به دست می اید اینست که مرتضی قادر به صعود مسیر  دوستت دارم  نبوده ،در نتیجه قطعا پاندول می شده است. بنابراین حمایت از او ویژه تر و در نظر گرفتن اقدامات خاص ،کاملا ضروری بوده است.مثلا از قبل میشد گمانه زد که مرتضی زیر کلاهک‌ پاندول میشود زیرا انجا یکی از کراکس های مسیر است.