جوراب ضخیم

۱۱خرداد
تاثیر قوز شست پا در خرید پوتین

تاثیر قوز شست پا در خرید پوتین

بام نیوز: حتما در هنگام خرید کفش کوهنوردی از جوراب ضخیم برای چک کردن سایز استفاده کنید.