جورج اروینگ بل

۰۴بهمن
چرا کوه وحشی؟

چرا کوه وحشی؟

بام نیوز: شاید برایتان سوال باشد نام کوه وحشی را اولین بار چه کسی برروی K2 نهاد؟