جورج بل

۰۵مرداد
کوه وحشی/ کوه قاتل

کوه وحشی/ کوه قاتل

بام نیوز: «جورج بل» در توصیف K2 عنوان داشته: "این کوه وحشی است، شما را خواهد کشت".