جورج مالور

۰۹آذر
افسانه ای به نام جورج مالور

افسانه ای به نام جورج مالور

بام نیوز:جورج هربرت مالوری کوهنورد، ماجراجو و کاوشگر مشهور انگلیسی زاده ی ۱۸۸۶میلادی بود. وی اولین انسانی بود که برای فتح اورست تلاش کرد.