جورج هربرت مالوری

۱۹خرداد
۱۷ سال معمای بزرگ دنیای کوهنوردی

۱۷ سال معمای بزرگ دنیای کوهنوردی

بام نیوز: آیا «مالوری» و «اروین» نخستین صعود کنندگانِ «اورست» هستند.