جورج کریستوفر باند

۰۴شهریور
سالروز فقدان جورج کریستوفر باند

سالروز فقدان جورج کریستوفر باند

بام نیوز: ۱۰ سال پیش در چنین روزی؛ «جورج کریستوفر باند» در سن ۸۲ سالگی درگذشت.