جورج کینگ

۱۷فروردین
جورج کینگ ۲۱ ساله به دلیل بالا رفتن از ساختمان زندانی شد

جورج کینگ ۲۱ ساله به دلیل بالا رفتن از ساختمان زندانی شد

بام نیوز: این بار هم در بارسلون بعد از بالا رفتن از یک ساختمان ۱۱۶ متری توسط پلیس بازداشت شد .