جوزف “سپ” جوچلر

۱۲خرداد
سالروز تولد هربرت تیچی

سالروز تولد هربرت تیچی

بام نیوز: ۱۰۹ سال پیش در چنین روزی؛ «هربرت تیچی» متولد شد.