جولی تولیس

۲۸اسفند
«جولی تولیس» کوهنورد زن بریتانیایی

«جولی تولیس» کوهنورد زن بریتانیایی

بام نیوز: تو در سال ۱۹۸۴ برود پیک و در سال ۱۹۸۶ به K2 صعود کرد، جایی که در سن ۴۷ سالگی در هنگام فرود از آن درگذشت.