جو براون

۰۴شهریور
سالروز فقدان جورج کریستوفر باند

سالروز فقدان جورج کریستوفر باند

بام نیوز: ۱۰ سال پیش در چنین روزی؛ «جورج کریستوفر باند» در سن ۸۲ سالگی درگذشت.

۰۵خرداد
سالروز نخستین صعود کانچن‌جونگا

سالروز نخستین صعود کانچن‌جونگا

بام نیوز: 66 یال پیش در چنین روزی؛ «جورج باند» و «جو براون» نخستین صعود «کانچن‌جونگا» را رقم زدند.