جو راش

۲۲خرداد
از کوه راشمور تا کوه آشغال

از کوه راشمور تا کوه آشغال

کوهستان راشمور در ایالت داکوتا به خاطر مجسمه‌های حکاکی شده چهار رئیس جمهور آمریکا بر صخره‌ها شهرت دارد.