جیزه

۰۴شهریور
خانه مِنا/ شهر جیزه

خانه مِنا/ شهر جیزه

بام: منا هاوس که برای تسهیل بازدید از اهرام مصر و موزه بزرگ مصر در موقعیت مناسبی نسبت به آن‌ها قرار گرفته است، از سال 2015 که مدیریت آن به شرکت ماریوت سپرده شد، اصلاحات و نوسازی‌های بسیاری در آن انجام شده است.