جیمز موریس

۰۹خرداد
خبر نخستین صعود اورست چگونه منتشر شد

خبر نخستین صعود اورست چگونه منتشر شد

بام نیوز: «جیمز موریس» خبرنگار روزنامه تایمز لندن، تیم سال ۱۹۵۳ اورست را همراهی می‌کرد.