جیمز پرایس

۲۴مهر
صعود انفرادی کوه‌نورد فرانسوی به قراقروم پاکستان

صعود انفرادی کوه‌نورد فرانسوی به قراقروم پاکستان

بام نیوز: کوه‌نورد فرانسوی «جیمز پرایس» موفق به سه نخستین صعود انفرادی در قراقروم پاکستان شد.