جیمی کرگر

۰۳اسفند
کرگر: از توجیه باخت های لیورپول خسته شدم

کرگر: از توجیه باخت های لیورپول خسته شدم

بام نیوز: پیشکسوت لیورپول می گوید آنفیلدی ها هر باخت را نباید به نداشتن فیرجیل فان دایک ربط دهند.