جی پی مور

۲۱بهمن
کوهنوردانی که در زمستان کی۲ از دست دادیم

کوهنوردانی که در زمستان کی۲ از دست دادیم

بام نیوز: با وجود اولین صعود موفقیت آمیز زمستانی کی۲ در ابتدای فصل زمستان جاری، کی۲ شهرت خود به عنوان کوه وحشی را با مرگ سرجی مینگوته، آتاناس اسکاتوف، ناپدید شدن علی سدپارا، جان اسنوری و جی پی مور حفظ کرد.