شروین کوه

۱۷خرداد
سنگده/ ساری

سنگده/ ساری

بام نیوز: در قلب جنگل‌های هیرکانی، روستایی در کنار شروین کوه و شهریارکوه جا خوش کرده؛ سنگده که همیشه جای وسوسه‌کننده‌ای برای سفر است.