شرکت های تجاری

۰۸اردیبهشت
پنهان کاری دولت نپال

پنهان کاری دولت نپال

بام نیوز: اکنون مرزهای همسایه‌گان با نپال باز است، هند در زیر بدترین موج همه‌گیری در حال سقوط است. و البته در آنجا دولت به شدت تلاش می‌کند تا اخبار بد را به حداقل برساند و پنهان کند.