شریا

۲۹فروردین
پاکسازی در ارتفاعات

پاکسازی در ارتفاعات

بام نیوز: موضوعات واین حرکت ها هم جز کوه نوردی می باشد که همه وهمه برای رسیدن به تعالی وان ارمان شهر ........که تک تک ما می تواند در رسید به ان نقش داشته باشد .

۲۴فروردین
تیم‌ها در کمپ۳ آناپورنا حضور یافتند

تیم‌ها در کمپ۳ آناپورنا حضور یافتند

بام نیوز: تیم‌ها فردا به سمت کمپ۴ صعود خواهند داشت و در روزهای ۲۵ و ۲۶ فروردین‌ماه قصد صعود قله را دارند.

۲۳فروردین
کوهنورد کم‌بینای چینی درراه صعود به قله اورست

کوهنورد کم‌بینای چینی درراه صعود به قله اورست

بام نیوز: در ماه مارس همان سال دادگاه عالی نپال دستور داد محدودیت دولت درمورد معلولان لغو شود.