شستشو

۰۷خرداد
راهکارهای شستشو و تمیز کردن کوله پشتی کوهنوردی

راهکارهای شستشو و تمیز کردن کوله پشتی کوهنوردی

بام نیوز: پس از هر سفر نیاز نیست که کوله پشتی خود را به طور کامل بشویید بلکه فقط می توانید مناطقی که حس میکنید کثیف شده است را پاکسازی کنید.