شش شرپا

۲۱اردیبهشت
صعود شرپاها به لوتسه

صعود شرپاها به لوتسه

بام نیوز: قله لوتسه با ارتفاع ۸۵۱۶ متر چهارمین کوه مرتفع دنیا بوده، در فاصله ۴ کیلومتری جنوب قله اورست قرار دارد. معنای نام لوتسه نیز قله جنوبی می‌باشد.

۲۱اردیبهشت
سوپرمن های هیمالیا

سوپرمن های هیمالیا

بام نیوز: شش شرپایی که چند روز پیش اورست را ثابت گذاری و صعود کردند، امروز بعد از ظهر، ساعت 18.45 به وقت محلی،لوتسه را نیز ثابت گذاری و صعود کردند.