شش

۰۶خرداد
ارتفاع‌زدگی‌ها درمان واحد ندارند

ارتفاع‌زدگی‌ها درمان واحد ندارند

بام نیوز: کوه‌نوردان و اسکی بازان که دچار ارتفاع زدگی یا کوه‌زدگی می‌شوند را می‌توان به کمک بررسی‌ها و تحقیقات جدید بهتر درمان کرد.