شعر کوهنوردی

۲۵آبان
درکوچه های قلّه …
شعر کوهنوردی

درکوچه های قلّه …

بام نیوز: شعری با مضمون درکوچه های قله به قلم امیر ملیحی منتشر شده است.