شعله قادری

۱۵خرداد
چهار عضو گروه کوهنوردی «انجمن سبز چیا» بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست دادند

چهار عضو گروه کوهنوردی «انجمن سبز چیا» بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست دادند

بام نیوز: چهار عضو گروه کوهنوردی «انجمن سبز چیا» جان خود را از دست دادند.