شعلە قادری

۱۵خرداد
حادثه برای خودرو حامل کوهنوردان مریوانی

حادثه برای خودرو حامل کوهنوردان مریوانی

انجمن پزشکی کوهستان ایران: درگذشت چهار شهروند مریوانی و از اعضای گروه کوهنوری انجمن سبز چیا بار دیگر هموطنان کرد را عزادار نمود.