شلوغی

۰۵اردیبهشت
کوه‌نوردان افرادی هستند که از تنهایی و سکوت کوهستان بیشتر از اجتماع و جاهای شلوغ لذت می‌برند

کوه‌نوردان افرادی هستند که از تنهایی و سکوت کوهستان بیشتر از اجتماع و جاهای شلوغ لذت می‌برند

بام نیوز: ما کوه‌نوردان در برابر سختی‌ها و سنگ‌هایی که راهمان را سَد می‌کند ایستادگی می‌کنیم و می‌دانیم چطور باید با آنها کنار بیاییم...