شمالی

۱۸مرداد
پوبدا ۷۴۳۹ متر

پوبدا ۷۴۳۹ متر

بام نیوز: پوبدا بدليل شمالی بودنش دارای شرایط بد و هميشه سرد هوا می‌باشد. ضمن آنکه درتمامی مسيرهای صعود به آن خطر سقوط بهمن وجود دارد.

۱۸بهمن
تصویر یک گوزن شمالی

تصویر یک گوزن شمالی

انجمن پزشکی کوهستان ایران: یک گوزن شمالی مورد اصابت صاعقه قرار گرفته است!