شمال اوراسیا

۰۴دی
روسیه/ مسکو

روسیه/ مسکو

بام نیوز: روسیه پهناورترین کشور جهان است که در شمال اوراسیا قرار دارد.