شمشک طهران

۱۲دی
مجتمع گل یخ شمشک طهران / سازه‌ای شبیه خانه‌ی اسکیموها

مجتمع گل یخ شمشک طهران / سازه‌ای شبیه خانه‌ی اسکیموها

بام نیوز: یکی از زیباترین و متفاوت ترین مجتمع های مسکونی ایران که به سبک خانه های اسکیموها در طبیعت برفی شمشک ساخته شده هتل گل یخ است.