شناسایی

۱۴اردیبهشت
شناسایی میدان مغناطیسی برای پیشگیری از صاعقه زدگی در کوهستان

شناسایی میدان مغناطیسی برای پیشگیری از صاعقه زدگی در کوهستان

بام نیوز: مشاهده جرقه‌های ریز یا شنیدن صدای آن جرقه‌ها در اثر تماس مستقیم بدن با لباس‌ها و یا اجسام فلزی.