شنای آب های آزاد

۲۲شهریور
برگزاری مسابقات شنای آب های آزاد قهرمانی کشور در نوشهر

برگزاری مسابقات شنای آب های آزاد قهرمانی کشور در نوشهر

بام نیوز: مسابقات شنای آب‌های آزاد قهرمانی کشور با حضور ۶۰ شرکت کننده در حوضچه کپورچال نوشهر برگزار شد.